9:00-19:00

info @ sahrafood.com

09228169180  -  02177249105

صادرات بیش از 252 میلیون دلار زعفران

چهارشنبه - 26 دی 1397

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی گفت: در 8 ماهه سال جاری 170 تن صادرات زعفران به ارزش 252.4 میلیون دلار داشته‌ایم؛ این رقم در مقایسه با 8 ماهه ابتدایی سال گذشته از نظر وزنی 36 درصد و از نظر ارزشی 44 درصد رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، شاهرخ شجری در جلسه کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد در اتاق بازرگانی استان، اظهار کرد: اگر آمار صادرات 8 ماهه محصولات کشاورزی در سال 97 را با 96 مقایسه کنیم از لحاظ وزنی با رشد 15.74 درصد صادرات محصولات کشاورزی از 3 میلیون و 950 هزار تن به 4 میلیون و 575 هزار تن مواجه بوده‌ایم.

وی افزود: همچنین از لحاظ ارزشی 18.74 درصد صادرات محصولات کشاورزی از 3 میلیارد و 844 میلیون دلار به 4 میلیارد و 564 میلیون دلار افزایش پیدا کرده است.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: واردات هم در حقیقت با یک روند کاهشی مواجه بوده، یعنی از نظر وزنی 1.26 درصد و 6.94 درصد از نظر ارزشی شاهد کاهش واردات در طول این دوره مشابه بودیم. رشد وزنی و ارزشی و کاهش وزنی و ارزشی واردات باعث شده که تراز بازرگانی در بخش کشاورزی بهبود پیدا کند، یعنی از لحاظ وزنی تراز تجاری 8.7 درصد و از نظر ارزشی 35.13 درصد بهبود پیدا کرده است.

منبع: ایسنا

انصراف از نظر